Týden náborů do sportovních klubů 2012

Komunikační kampaň, kterou připravuje Praha sportovní ve spolupráci s pražskými sportovními kluby s cílem podpořit nábory do sportovních klubů a pomoci dostat děti od počítačů. Týden náborů do sportovních klubů proběhl od 10. do 16. září a v jeho rámci se dětem z hlavního města otevřely možnosti vyzkoušet si jakýkoliv sport, který se jim líbí.

„Náborový týden může dětem pomoci překonat ostych a přijít na nábor, aniž by měly mít obavy, že nebudou přijaty. Důležité je, aby si odnesly pozitivní zkušenost,“ vysvětlil Petr Bříza, zastupitel hlavního města Prahy, jenž stojí za vznikem celého projektu.

Hlavním cílem akce je podpora zdravého životního stylu zacílená na věkovou skupinu mezi šesti a patnácti lety. Oslovit by měl nejenom děti, ale i jejich rodiče. Především ty, kteří jsou sami sportovně aktivní, a není jim lhostejné, jak jejich děti tráví volný čas.

Náborový týden přinesl významný benefit také samotným sportovním oddílům. Pomůže přivést děti na jejich sportoviště, prostřednictvím spolupráce s Prahou sportovní zároveň zviditelní a podpoří aktivity zapojených klubů. Velký zájem o Náborový týden projevily například Pražský atletický svaz, Česká baseballová organizace nebo veslařské oddíly.