Pražský sportovní výzkum

Každý z nás má nějaké představy o tom, jaká je nabídka a kvalita sportovišť a jak Pražané podporu sportu vnímají, ale jediným objektivním způsobem, jak tyto představy ověřit, je provést výzkum. V měsících září a říjnu výzkumná agentura Millward Brown takový výzkum provedla a vyplynula z něj některá zajímavá fakta, například to, že Pražané sportují více než obyvatelé ostatních měst a krajů České republiky. Vůbec nejčastěji provozovaným sportem je plavání, kterému se pravidelně věnuje plná třetina obyvatel Prahy. Obliba fotbalu a hokeje asi nikoho nepřekvapí, zajímavých je ale 15 % lidí ve věku 15 – 65 let, kteří se minimálně jednou měsíčně věnují turistice a fakt, že čtvrtina lidí se pravidelně věnuje posilování a fitness.

Poučné bylo zjištění, že i když hlavní město Praha ročně vydá nemalé částky na podporu sportovišť a sportovních akcí, tak obyvatelé Prahy o této podpoře ve velké míře neví a nedokážou si vybavit moc sportovních akcí, které by Praha podporovala.

Co se týká zdrojů informací o sportovištích, tak Pražané nejčastěji spoléhají na informace od svých přátel, nebo hledají informace na internetu. I proto je cílem projektu Praha sportovní stát se rozcestníkem, u kterého každý najde směr na akce, na sportoviště nebo ke sportovnímu klubu, který jej bude zajímat.

Více detailů k výzkumu najdete v prezentaci níže.