I. Pražský sportovní summit

Premiérový Pražský sportovní summit, který v metropoli díky partnerské podpoře české spořitelny a Pražské plynárenské proběhl v úterý 12. října, měl jako hlavní témata diskusních bloků mládež a sport, sport v Praze a financování pražského sportu.

Toto setkání se inspirovalo podobnými akcemi v zahraničí, kde mají dlouholetou tradici a jsou nesporným přínosem pro rozvoj sportu v jednotlivých městech a regionech. V rámci těchto bloků s příspěvky vystoupili např. Jiří Kejval, Robert Změlík, František Dvořák, Jan Pirk, Marian Jelínek, Jan Kocourek, či Petr Bříza.

Právě Petr Bříza na summitu představil budoucnost projektu Praha sportovní. Plán projektu se opírá jak o detailní zmapování pražských sportovišť a sdílení informací o nich a akcích, které se na nich konají, tak i o detailní průzkum mezi Pražany připravovaný renomovanou agenturou Millward Brown.

„Před tvorbou plánu na příští roky jsme se neinspirovali jen informacemi z České republiky, ale snažili jsme se nasbírat zkušenosti v mnoha evropských v metropolích. Podobný projekt běží například v Berlíně,“ říká Petr Bříza, zastupitel hlavního města Prahy. „Pražané mají velké množství příležitostí, ale často o nich nevědí. Důležité tedy není jen stavět nová hřiště, ale hlavně informovat občany o všech možnostech sportování v Praze.“

Pražský sportovní summit nebyl jen prostorem pro přednášky odborníků a významných osobnosti z pražského sportovního prostředí. Tím, že byli účastníky summitu především lidé z „terénu“, kteří mají praxi ze škol nebo sportovních klubů, tak byl summit vhodným místem pro zpětnou vazbu a diskusi. Zároveň ale zvolená forma ukázala, že některé problémy konkrétních sportů bude účinnější řešit v užších skupinách složených ze zástupců těchto sportů – cestou k řešení by měly být workshopy, které budou v rámci projektu Praha sportovní organizovány v roce 2012.