2. Pražský sportovní summit

2. Pražský sportovní summit

Ve středu 3. září 2014 se v Aréně Sparta sešli představitelé hlavního města Prahy se zástupci všech významných sportovních institucí a klubů na 2. Pražském sportovním summitu.

Setkání poskytlo účastníkům zásadní informace o možnostech financování všech pražských sportovních organizací z veřejných zdrojů pro rok 2015 a následující období. Primátor metropole Tomáš Hudeček představil konkrétní návrh o podpoře sportu na úrovni minimálně jednoho procenta z rozpočtu hlavního města Prahy.

Radní Lukáš Manhart představil sportovní veřejnosti zcela nové schéma pražských sportovních grantů. Vypsané granty byly zveřejněny hned několik hodin po skončení summitu. Pro vedení Prahy bylo velmi pozitivním zjištěním, že jej vrcholní zástupci českého sportu, ale i samotní účastníci označili jako lídra při hledání dlouhodobých systémových řešení financování sportu a přerozdělení loterijních peněz.

Za vedení města pak Petr Bříza zdůraznil důslednější kontrolu veřejných prostředků a vytvoření pevného legislativního rámce pro další rozvoj projektu Praha sportovní.

2. Pražského sportovního summitu se zúčastnilo více jak 350 registrovaných hostů, z nichž naprostou většinu tvořili posluchači z řad místních sportovních klubů.

Prezentace vystupujících k vybraným tématům na 2. Pražském sportovním summitu

Tomáš Hudeček, primátor HMP - Praha a sport
Petr Hulinský, náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže MŠMT - Státní financování sportu 2015
Petr Bříza, předseda Komise RHMP pro sport a tělovýchovu - Praha sportovní 2011 – 2014, hodnocení financování HMP a MČ
Lukáš Manhart, radní HMP pro legislativu a sport - Představení nových grantových schémat a podpory partnerství HMP v oblasti sportu
Ondřej Špaček, KPMG - Analýza dat
Dušan Svoboda, předseda PFS - Odpovědnost sportovních svazů za rozvoj vlastního sportovního odvětví na území HMP

Fotogalerie

2. Pražský sportovní summit 2. Pražský sportovní summit2. Pražský sportovní summit