Oranžové hřiště - Praha 20

Děti v Horních Počernicích mají od října možnost naučit se bezpečně pohybovat v silničním provozu.

U Základní školy Stoliňská vyrostlo již 200. Oranžové hřiště, tentokrát dopravní. Děti ze Základní školy Stoliňská, ale i z dalších škol v okolí, se na dopravním hřišti naučí poznávat dopravní značky, bezpečně přecházet, pohybovat se na dopravním prostředku na silnici, řešit přejezd křizovatky nebo kruhového objezdu. Plně vytížený je i funkční signalizační zařízení železničního přejezdu.

V den oficiálního otevření hřiště nahradilo školní vyučování sportovní zápolení na různých „olympijských“ stanovištích. Nechyběl skok daleký, překážkový běh, štafeta, opičí dráha nebo hod pěnovým oštěpem. Jak jej zvládnout, radil přímo Jan Železný, jehož výkony byly i přes nezvyklý materiál úctyhodné. Den dětem zpestřilo také Oranžové kolo Nadace ČEZ, na němž žáci vyšlapali příspěvek na sportovní potřeby pro Základní školu Stoliňská a Speciální a praktickou školu Bártlova.

Adresa sportoviště: Stoliňská 823/16, 193 00 Praha (prostor před budouvou školy)

Dopravní a herní hřiště