Kandidaturu hl. m. Prahy na Evropské hlavní město sportu (European Capital of Sport) pro rok 2016 schválili pražští radní 3. září. Metropole se o titul uchází vzhledem k významu, který sportu přikládá, a také v souvislosti s chystanými významnými sportovními akcemi. Mohla by se tak zařadit na úroveň Madridu, Stockholmu, Milána a dalších měst, která už toto ocenění získala.

Smyslem udílení ceny Evropské hlavní město sportu je podpořit sport a sportování jako takové na všech úrovních. Důležitá je i role sportu jako spojovacího článku jednotlivců a kolektivů napříč všemi generacemi bez ohledu na zdravotní bariéry.

Prestižní tituly Evropské hlavní město sportu a Evropské město sportu uděluje Evropská komise prostřednictvím Asociace evropských měst sportu při Evropské unii (ACES Europe) od roku 2001. Každoročně jej vybírá z 27 členských států Evropské unie. Letošní ocenění patří Antverpám, pro rok 2014 je to Cardiff a pro rok 2015 Turín.