Aktuality

Zveme děti, rodiče, prarodiče, malé i velké Pražany, 4. prosince na kluziště na Letné, kde si mohou užít „Po čertech dobré neděle“. Akce je zdarma, stejně jako všechny dny a programy na kluzišti na Letné, které bude v provozu až do 1. ledna 2017.

Po čertech dobrá neděle

V neděli 4. prosince 2016 se v prostorách obchodního centra Lužiny uskuteční simultánní zápas velmistrů na 12 šachovnicích a simultánka velmistrů. Zápas i simultánku odehrají nejlepší český šachista David Navara a člen týmu mistrů světa a olympijských vítězů Sergej Movsesjan (Arménie).

Alternativní simultánka, ve které se velmistři střídají tah po tahu, začne v 11 hodin dopoledne.  Vstup je volný, každý si může přijít zkusit zahrát šachovou partii s velmistrem.

Simutánní zápas velmistrů na 12 šachovnicích začne v 15.00 hodin a předpokládané zakončení je kolem 20. hodiny. V restauraci Pivovaru Lužiny, který je rovněž součástí obchodního centra (Praha 5, Archeologická 2256/1), budou průběh jednotlivých partií komentovat velmistr Vlastimil Hort a mezinárodní mistr Tadeáš Kriebel.

Obdobný zápas, ale pouze na 8 šachovnicích, sehráli v roce 1982 v gruzínském Tbilisi bývalý mistr světa Michail Tal a legendární David Bronštejn. Velmistr Tal tehdy vyhrál 5:3.

Akci pořádá Pražská šachová společnost a více informací o ní naleznete na webu www.praguechess.cz, kde bude rovněž probíhat online přenos všech partií.


Capoeira je unikátní brazilské bojové umění. Onou zvláštností je komplexní propojení akrobacie s bojovými prvky. A také s tancem, hudbou a zpěvem. V Praze je v současné době osm sportovních center, které mají toto bojové umění ve svém programu. Jedním z nich je Abadá-capoeira, jejíž tréninky se konají v budově Střední odborné školy v Karlíně.

V Praze se také minulý měsíc uskutečnilo první mistrovství Střední Evropy v capoeiře pod názvem I. Jogos Visegrad. Dějištěm byl karlínský Sokol a sešlo se zde téměř sto capoeiristů ze Slovenska, Polska, Maďarska a samozřejmě z České republiky. V sobotu (15. 10.) proběhly tréninky a vyřazovací kola a nedělní finále se konalo za přítomnosti diváků. Každá země si odnesla nějakou medaili, pražský tým se může pochlubit druhým místem v jedné ze dvou kategorií, v nichž se soutěžilo.

Skvělé výkony a napínavé hry po celou dobu Jogos Visegrad ukázaly, že (nejen) v těchto čtyřech zemích je capoeira na dobré úrovni a má skvělý směr. To potvrzují i skvělá umístění českých závodníků-finalistů na mistrovstvích Evropy, tzv. Jogos Europeos, které se v příštím roce budou konat přes velikonoční svátky (14. –17. 4. 2017) také v Praze a na které jsou zváni nejen příznivci bojových umění, ale i všichni, kteří chtějí poznat a zažít atmosféru tohoto jedinečného sportovního klání.

Více informací nejen o připravovaných akcích je k dispozici na webových stránkách abadacapoeira.cz. Případní zájemci se bez ohledu na věk, pohlaví či fyzickou zdatnost mohou zastavit na trénincích, které probíhají každé úterý a čtvrtek od 20:00 hodin v SOŠ, Kollárova 5, Praha 8 – Karlín. Rádi vás zasvětí do tajů tohoto úžasného bojového umění.


Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. listopadu 2016 proběhne na VŠTVS PALESTRA a FSv ČVUT v Praze konference, na které vystoupí odborníci na oblast využití stavebních konstrukcí a ploch pro sport ve městech z České republiky a dalších sedmi evropských zemí.

„Praha je v letošním roce Evropským hlavním městem sportu. V rámci tohoto titulu se povedlo investovat v oblasti sportu stovky milionů korun. V tomto tempu nesmíme polevit. Město z mého pohledu musí v oblasti sportu především zajišťovat co nejlepší podmínky pro sportování a chovat se přitom co nejefektivněji. Proto konference tohoto typu vítám s otevřenou náručí," řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Konference začne ve čtvrtek 24. 11. v nové budově Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze 9-Kbelích. První jednací den je zaměřen na využití a revitalizaci ploch pro sport a aktivní trávení volného času ve městech. VŠTVS PALESTRA podepsala v listopadu letošního roku Memorandum o spolupráci s městskou částí Praha 14, v jejímž katastru leží park Klánovice – Čihadla. A právě v rámci nově vzniklé spolupráce bude realizován projekt návrhu revitalizace této velké plochy v bezprostřední blízkosti sídliště Černý most, jeho zahájení bude mj. na konferenci prezentováno.

Konferenci zahájí rektor VŠTVS PALESTRA prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., který o nově navázané spolupráci říká: „Velmi si vážíme možnosti spolupráce na tak významném projektu. Do jeho realizace plánujeme zapojit nejen odborníky, ale i studenty naší vysoké školy, kteří studují programy se zaměřením na wellness. Plánujeme zapojení studentů v rámci jejich výuky i tvorby semestrálních i závěrečných pracích a využít jejich kreativitu nejen v oblasti realizace parku, ale i následného využití jednotlivých sportovišť.“

Na konferenci budou představeny také úspěšné realizace ze zahraničí, Olympijský park v Pardubicích a realizovaná architektonická soutěž na revitalizaci areálu Dukla v Pardubicích, idea využití prostoru Negrelliho viaduktu v Praze a další. Nesmíme zapomenout i na přednášky se zaměřením na trendy v oblasti městských sportovních aktivit.

V pátek 25. 11. proběhne na Stavební fakultě ČVUT v Dejvicích druhá část konference. Místem konání je hala D, ve které se sejdou architekti a odborníci na sportovní stavby. 

Hlavní téma je Dynamická architektura s membránovými konstrukcemi. „Profesor Martin Rajniš a jeho Huť architektury představí svou nejnovější práci, vzducholoď Gulliver. Ze Stuttgartu přijede Jürgen Hennicke, přímý spolupracovník Freie Otta, architekt Petr Franta přednáší o plášti nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Dejvicích. Z Londýna přicestuje architekt Pavel Hladík se svou přednáškou o sportovních stadionech s ikonickou architekturou,“představuje alespoň některé přednášející doc. ing. arch. Miloš Kopřiva, odborný garant konference na ČVUT FSv. Celkem vystoupí 11 přednášejících, z toho 6 ze zemí Evropské unie a 5 z České republiky.

Konference je podpořena z prostředků projektu Praha hlavní Evropské město sportu 2016 a je pořádána za podpory městské části Praha 14. Účast na ní je zdarma. Záštitu nad ní převzali rektoři obou partnerských vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a starosta městské části Praha 14.

Kontakt pro média a na místě v den akce:
Lucie Satrapová, tel.: 608 373 131, e-mail: [email protected]


Rok 2016 byl pro Prahu jako pro držitele titulu Evropské hlavní město sportu rokem masivní podpory rozvoje sportovních aktivit. S jeho přicházejícím koncem však nastal čas titul předat do dalších rukou, neboť pro rok 2017 se Evropským hlavním městem sportu stalo město Marseille. Jeho zástupcům titul ve středu 16. listopadu v Bruselu symbolicky předali představitelé Prahy.

Jak náměstek primátorky Petr Dolínek zdůraznil, zmíněným titulem nic nekončí, ale naopak, jde o motivaci k ještě intenzivnější práci. „Sport je fenoménem dneška. Je to pochopitelně nesmírně důležitá součást zdravého životního stylu i smysluplného trávení volného času. Je jednoznačně v zájmu města, aby lidé sportovali, aby se ke sportu vedly malé děti,“ uvedl.

Praha tedy bude i nadále pokračovat v podpoře rozvoje sportu ve všech jeho podobách a pro co nejširší okruh svých obyvatel. „Musíme udržet dostatek prostředků z rozpočtu města na sport, abychom mohli opravovat sportoviště, stavět nová, podporovat sportování dětí a mládeže. Považuji to za skvěle vynaložené finanční prostředky. Vrátí se nám to, stejně jako by se nám, bohužel negativně, vrátilo, kdybychom oblast sportu podcenili,“ dodal Antonín Lébl, předseda Výboru pro sport a volný čas pražského zastupitelstva.

Hlavní město Praha je celosvětově známá jako historická perla a centrum kultury a vzdělanosti. Nelze však žít pouze z minulosti a tradic, Praha jako středoevropská metropole má potenciál svým obyvatelům nabídnout rozhodně více. „Musíme hledět dopředu a nabízet Pražanům co nejkvalitnější život v našem městě. Jsem přesvědčen, že jeho nedílnou součástí musí být i sport,“ zakončil náměstek Petr Dolínek.

Evropské hlavní město sportu je titul, kterým je každý rok oceněno jedno z evropských měst. Po vzoru Evropského hlavního města kultury jej od roku 2001 uděluje Asociace evropských měst sportu při Evropské unii (ACES; European Capital of Sport Association) městům z členských států EU s cílem podpořit rozvoj sportu v Evropě. Hlavním cílem ACES je dosáhnout kvalifikovaného rozvoje sportu v členských městech a současně zvyšovat význam sportu v celospolečenském měřítku. Každý rok je vybráno jedno Evropské hlavní město sportu (města s více jak půl milionem obyvatel), dále několik Evropských měst sportu (25 tisíc až 500 tisíc obyvatel) a také několik Evropských maloměst sportu (do 25 tisíc obyvatel). Od roku 2013 se nově vyhlašuje také Nejlepší evropské sportovní zařízení.

V rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2016 přišlo 1215 žádostí o podporu. Mezi úspěšné projekty bude celkem rozděleno více než 517 milionů korun. Další finance byly rozděleny přímo v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016, a to konkrétně 28 910 000 Kč pro 340 projektů.

Sport je nejpopulárnější volnočasovou aktivitou Pražanů. Aktivně se mu věnuje zhruba 60 procent místní populace, což představuje 750 tisíc lidí. I v porovnání s průměrem České republiky je sport v Praze velmi populární a nadprůměrně praktikovaná aktivita. Nejoblíbenějším sportem v Praze je fotbal spolu s fitness. Velmi populární je také plavání a běh, kterému se věnuje minimálně jednou měsíčně celá třetina všech Pražanů.

Město Praha nabízí velké množství sportovišť a různých zařízení pro rekreační, vrcholové i profesionální účely. V současnosti Praha disponuje 712 sportovišti, z toho je 55 koupališť a venkovních bazénů, 33 krytých plaveckých bazénů, včetně hotelových a fitness bazénů, 53 sportovních hal, 12 zimních stadionů, dále 255 hřišť a 304 tělocvičen.


Olympioničky Markéta Sluková a Barbora Hermannová, společně s jejich trenérem Simonem Nauschem, podpoří celorepublikovou akci Zažij beachvolejbal.

Celorepublikový beachvolejbalový den otevřených dveří pořádá Česká asociace beachvolejbalových klubů 17. listopadu v Praze, Plzni, Pardubicích a v Pelhřimově. Akce se zúčastní i nejlepší česká dvojice - olympioničky Markéta Sluková a Barbora Hermannová a jejich trenér Simon Nausch.

Mezi hlavní tváře budou kromě Báry a Markéty patřit aktuální tuzemské mistryně Kristýna Kolocová, Michala Kvapilová, aktuální vítězové turnaje CEV Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, olympionik Martin Lébl, juniorské mistryně Evropy Maixnerová, Štochlová nebo juniorské reprezentační duo Resová, Kotlasová.

V Praze, Plzni, Pardubicích a v Pelhřimově čekají na děti a studenty ukázkové tréninky českých reprezentantů, volné hodiny pro hru, turnaj i exhibice nejlepších českých hráčů,” přibližuje program akce Zažij beachvolejbal Jan Herget, předseda ČABVK.

Akce se uskuteční ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem a pod záštitou Českého olympijského výboru. Mediálním partnerem je největší volejbalový portál volleycountry.cz.

Přehled programu v Praze:
Hamr Záběhlice ukázkový trénink aktuálních mistryň České republiky Kristýny Kolocové a Míši Kvapilové
Beachklub Pankrác pražská juniorliga za účasti juniorských mistryň Evropy Martiny Maixnerové, Sáry Štochlové
Beachklub Strahov studentský den ČVUT a exhibice reprezentantů Ondry Perušiče a Davida Schweinera
Beachklub Ládví studentský turnaj, ukázkové tréninky, školení trenérů, ukázkový trénink Simona Nausche
ABC Beach Braník ukázkový trénink olympionika a čtyřnásobného nejlepšího volejbalisty ČR Martina Lébla
Prague Beach team ukázkové kempy zaměřené na výuku jednotlivých základních beachvolejbalových úderů a na vyzkoušení různých herních situací pod vedením profesionálních trenérů.

 

Další místa akce:
Beachwell Pelhřimov den otevřených dveří
Beachservice Plzeň den otevřených dveří
Beachservice Benešov den otevřených dveří


Závod se tradičně uskuteční v rámci vzpomínkových oslav 77. výročí 17. listopadu 1939 a 27. výročí 17. listopadu 1989.

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT V PRAZE ve spolupráci s VSK ČVUT Praha pořádá 64. ročník Běhu 17. listopadu a 54. ročník AM ČR v přespolním běhu pro rok 2017. Závod je zároveň součástí Pražského běžeckého poháru. Závod se uskuteční v Oboře Hvězda v Praze 6, zahájení v 9.30 hodin.

Více informací na: http://www.utvs.cvut.cz/ . Online přihlášky do 17.00 hodin 16. 11. na: http://sportis.cz/registrace.php?id=122&id_zavod=1604.


Pražskou O2 arenu v sobotu 19. listopadu ovládne 16. ročník exhibice FMX Gladiators Games. Příznivci adrenalinu se mají opět na co těšit, i když, jak říká hlavní pořadatel Marek Rejman: „Vymýšlet stále něco nového je mega těžké.“

„Jsou na to dva pohledy na věc. Osobně jsem odpůrcem stylu: 'Udělejme to co největší a donuťme kluky jet za hranou'. Moje filozofie je, aby jezdili tak, aby se v pořádku sešli večer na after party. Když se někdo na mé akci zraní, beru to osobně," uvedl Rejman. I proto nechce se svými spolupracovníky jít cestou stále větších skoků.

„Freestyle je kombinace sportovního výkonu a show. My se snažíme posouvat show a kluci se k tomu přidají. Jezdění na hraně funguje, když je show dobrá," vysvětlil Rejman. Výhodou je podle něj kvalita O2 areny a její možnosti. "Je sice pravda, že tím, že jsme v hale, máme určité limity, ale na druhou stranu nám hala umožňuje lepší show," podotkl.

Jednou z hlavních letošních novinek bude umístění čtyř prostorů pro dopad do kříže, takže se motocyklisté budou křížit i ve vzduchu. „To už je samo o sobě hrana. Mám představu, že kluci budou létat přes sebe. Kříž tam není proto, abychom nutili kluky skákat přes sebe a báli se, že se srazí ve vzduchu. Chtěli jsme to pro lidi udělat hezčí. Když někdo sedí v hale na krátké straně za brankou, tak všechny triky vidím kolmo. Tohle umožní všem lidem vidět triky stejně," řekl Rejman a prozradil, že plánuje i závěrečný "vláček", kdy jedou a skáčou všichni freestylisté za sebou. 

Exhibice FMX Gladiators Games


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20