Aktuality

Seriál nočních běžeckých závodů Night Run 2015 se vrací do Prahy tentokrát jako ČEPS Christmas Night Run. V sobotu 19. prosince bude centrum metropole patřit běhu, připraven ale bude večer plný zážitků pro všechny účastníky i diváky.

 

Rostoucí popularita běhu ukazuje na příznivý fakt, že lidé chtějí něco dělat pro své zdraví. Někdo chce zhubnout, jiný se chce dostat do kondice, jiný si během zase čistí hlavu od předvánočního stresu. Byť s různými pohnutkami, ale se stejným cílem si mohou příznivci tohoto sportu užít atmosféru nočního města, a to díky speciálnímu nočnímu běžeckému závodů ČEPS Cristmas Night Run 2015. A přitom všem udělat i něco pro své zdraví a také přispět na dobrou věc.

 

ČEPS Christmas Night Run 2015 míří do naší největší metropole. Praha je město běžců, o čemž svědčí i hojná účast při Night Run 2015 který proběhl 19. září tohoto roku. Tentokrát se ale sportovci mohou do ulic města vydat v úplně jiné atmosféře: za svitu vánoční výzdoby a čelovek.

 

Seriál nočních běžeckých závodů Night Run 2015 je druhým ročníkem úspěšné série. Jeho předchozích zastávek v Ostravě, Brnu, Praze, Plzni, Mostě, Olomouci a Českých Budějovicích se účastnili tisíce běžců různých věkových i výkonnostních kategorií, kteří si vychutnali atmosféru potemnělého města. A velký zájem očekávají organizátoři i na ČEPS Christmas Night Run v Praze. Zázemí akce bude na Palachově náměstí v prostoru vedle slavného Rudolfína.

 

Součástí akce je také finanční dar ze startovného na podporu nadačního fondu Kapka naděje. Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Tím, že se NF Kapka naděje profilovala jako transparentní a důvěryhodná charitativní organizace, začaly přicházet požadavky z regionálních nemocnic. Od roku 2002 NF Kapka naděje podporuje dětská oddělení nemocnic po celé České republice.

 

Více informací a přihlášky najdete na stránkách www.night-run.cz

Program akce ČEPS Christmas Night Run:

16:00 - 18:30 Registrace závodníků a vyzvedávání startovních čísel 
18:30 - 18:55 Řazení běžců na start
18:55 - 18:57 Rozprava k závodu
19:00 - 19:05 Start 5km - ČEPS CHRISTMAS NIGHT RUN PRAHA
20:00 - 20:15 Vyhlášení
20:30 Konec

 

ČEPS, a.s.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 a 220 kV), a to na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona udělené Energetickým regulačním úřadem. ČEPS, a.s. udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy. Stará se také o téměř 5,5 tisíce kilometrů vedení. 

 

Přijď si vyzkoušet cheerleading už 26. listopadu ve 13. 00!

Asociace silového přetahování vás zve na 2. kolo pražského poháru CMWA, které se uskuteční již tuto neděli 15. listopadu od 16.30 v Bušírna gymu, Za Poštou 1297/6, Praha 10 - Strašnice. 

 Jde o závod v silově-bojovém sportu silovém přetahování (mas-wrestlingu).

Stále přijímáme nové členy a nabízíme kvalitní tréninkové vedení a možnost účasti na závodech i v zahraničí.

Ji

Na portálu Outfanatic.com byla spuštěna nová šikovná sekce Zážitky. Můžete do ní jednoduše vkládat 
vlastní zážitky ze sportování v přírodě, třeba dobré trasy nebo lokality, a následně mezi zážitky 
vyhledávat, hodnotit je nebo si podle nich plánovat vlastní akce. Zážitků už je přes 400 a jejich počet 
rychle roste, tak si je užijte :-)

Sdružení Senior fitnes, o. s. ve spolupráci s Konto Bariery/SenSen uspořádali 14. října
na hřišti TJ SaBaT v Praze Tróji další sportovní klání pro aktivní seniory pod názvem „Den pro 
zdraví“. Ačkoli počasí této akci opravdu nepřálo a téměř celý den propršel, organizátory 
příjemně překvapila vysoká účast aktivních seniorů. 

Účastníci tohoto zajímavého projektu si tak měli možnost vyzkoušet po celý den řadu 
sportovních aktivit, jako lukostřelbu, zdravotní cvičení, koloběžky, elektrokola, zařazen byl i 
softball nebo baseball. Pro vytrvalce byl připraven Nordic Walking výšlap po okolí našeho 
hlavního města.

Kromě pohybových aktivit byla pro sportovní nadšence připravena i řada zdravotních aktivit, 
a tak si přímo na místě mohli senioři nechat bezplatně vyšetřit zrak, podstoupit srdeční 
zátěžový test nebo navštívit stánek se zdravou výživou a pleťovým poradenstvím. 
Atraktivním zpestřením bylo i zastoupení CK Balancestep s Dr. Václavem Marešem, kde si jak 
muži, tak i ženy mohli vyzkoušet balancestep, světovou novinku ve sportu a rehabilitaci.
Aktivní den zakončili senioři zcela netradičně, a to kulturním zážitkem.  Po skončení 
sportovních disciplín se všichni přesunuli do Národního divadla, kde pro ně byla připravena 
komplexní prohlídka od sklepení Národního divadla, přes hlediště a zákulisí, až po vyhlídku 
na střeše, odkud se naskytl neopakovatelný výhled na Hradčany, Petřín a další historické 
památky Prahy.

„Den pro zdraví“ se i přes nepřízeň počasí opravdu vydařil a již teď se mohou všichni těšit na 
další plánované setkání plné sportovních, zdravotních i kulturních aktivit. Na duben příštího 
roku připravují organizátoři celodenní akci pro nadšené seniory v ještě větším rozsahu. Bližší 
informace o dalších plánovaných projektech mohou příznivci pohybu sledovat na stránkách 
www.seniorfitnes.cz, plakátech a dalších propagačních materiálech. Tímto také organizátoři 
zvou všechny nadšené sportovce a všechny, kteří mají zájem, aby se přidali a přišli si 
zasportovat a strávit aktivně čas se svými vrstevníky.


Poděkování od sdružení Senior fitnes patří všem účastníkům „Dne pro zdraví“ a také všem 
partnerům, bez jejichž pomoci a podpory by se den plný aktivit nemohl uskutečnit. 
Pořadatelé děkují za dlouhodobou podporu zejména Magistrátu Hl. města Prahy a Městským 
částem Prahy 6, 7, 11 a 12.

Kdo jsme?

Projekt Senior fitnes vznikal pod označením Cvičení pro každý den v polovině 80 let minulého století na FTVS UK, kde na něm společně pracovaly vedoucí oddělení Zdravotní a rekreační tělesné výchovy paní PaedDr. Miluše Matoušová a známá fyzioterapeutka Ludmila Mojžíšová.  Projekt do dnešní podoby dopracoval syn Dr. Matoušové, absolvent FTVS UK a následně také studia sportovního lékařství MUDr. Miloš Matouš.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Zajišťujeme pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných  s chronickým onemocněním.

Senior fitnes o. s. je nezisková organizace, která navazuje na aktivity Kardio klubu Motol a organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku.

Kdo s námi může cvičit?

Cvičit s námi mohou všichni, nejlépe ti, kteří jsou narozeni před rokem 1965.

Kde pořádáme tělovýchovné hodiny?

V ZŠ, SŠ, Fit centrech a tělocvičnách na území Prahy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 a 20. Také v Olomouci, Karviné, Českých Budějovicích, Kladně, Plzni, Teplicích, Ostravě, Liberci a Brně. Zájemcům umožníme  získat certifikát cvičitele Senior fitnes a následně pokračovat jako cvičitel společně s námi.

Tělocvičny

Pro zachování možnosti cvičitele věnovat se každému cvičenci podle jeho zdravotních možností a potřeb je nutno dodržet určitou velikost každé skupiny cvičenců. Proto je možné chodit cvičit po přihlášení na konkrétní čas do konkrétní tělocvičny. V současné době se lze přihlašovat ke cvičení v následujících místech a termínech - přihlašujte se na kontaktech uvedených v rubrice "Kontakty" na stránkách www.seniorfitnes.cz nebo

tel: +420 737 278 727;  +420 603 464 265

Přesné rozpisy cvičebních hodin v Městských částech Prahy naleznete na stránkách www.seniorfitnes. cz

 

Pořádáme i jiné aktivity

Mimo samotného základního pohybového cvičení pořádáme též pro seniory v našem centru na poliklinice Petřiny ve Stamicově ulici v Praze 6, pravidelnou výuku jazyků - angličtiny, němčiny, dále bridže, základů práce na PC, též výuku základů a teorie hry v šachy a pro zájemce i výuku zpěvu v pěveckém kroužku, který chceme dále rozšiřovat i na jiná místa v Praze. Kromě toho nabízíme seniorům různé druhy a typy masáží. Naše organizace se tímto snaží pro seniory provádět takové aktivity, které je přitahují a zajímají, což je smyslem naší činnosti. Kromě výše uvedených aktivit organizujeme též pravidelná cvičení v bazénech v Radlicích, Podolí, Olšance a připravujeme činnost též na dalších místech. V rámci našeho sdružení Senior fitnes pořádáme pro zájemce i zdravotní cvičení v Itálii, o které je poměrně velký zájem. Je jinak samozřejmé, že každý senior, který se zúčastní jakéhokoliv cvičení nebo kurzu, musí uhradit stanovený symbolický poplatek. Není též od věci se i zmínit, že v rámci našeho sdružení Senior fitnes můžeme seniorům, pokud potřebují, nabídnout nebo i po dohodě zapůjčit různé typy zdravotních pomůcek.

 

Se Senior fitnes k moři

I letos senioři navštívili italskou Palmovou riviéru a zavítali do příjemných turistických středisek La Capannina a Verde Mare v oblasti Porto San Giorgio v provincii Fermo u Středozemního moře.

 

Pro seniory je každoročně připraven bohatý a pestrý program plný pohybových aktivit, ale také kulturních a poznávacích zážitků. Příznivci zdravotního tělocviku si mohou vyzkoušet cvičení na suchu a ve vodě pod odborným dozorem skvělých cvičitelů. Aktivní senioři se řídí heslem:  Září je měsíc cestujících seniorů.

 

„Dny pro zdraví“

Tyto „Dny“ jsou pravidelně pořádány v Praze a pro seniory jsou připraveny pohybové, zdravotní, ale i kulturní aktivity. Poslední „Den pro zdraví“ proběhl v říjnu, těšil se vysokému zájmu účastníků a senioři si kromě sportovních disciplín mohli nechat bezplatně vyšetřit zrak, podstoupit zátěžový test srdce nebo vyzkoušet balancestep. Organizátoři připravují další den plný sportu a dalších aktivit na jaro 2016.

 

Centrum Senior fitnes - poliklinika Petřiny
Stamicova 1968/21
162 00 Praha 6 - Petřiny 

 

 

 

Otevřený trénink se uskuteční v největší sportovní hale v ČR O2 aréně 10. listopadu 2015
od 12 hodin.

Hlavní město Praha zve děti z pražských škol na otevřený trénink české reprezentace v rámci finále Fed Cupu. Žáci a studenti mohou vidět v akci největší hvězdy českého tenisu v čele
s Petrou Kvitovou, Lucií Šafářovou, Karolínou Plíškovou nebo Barborou Strýcovou a podpořit je v cestě za titulem.

„Velice nás těší, že hlavní město Praha může být dějištěm tohoto finále a dalších významných sportovních akcí i v návaznosti na nadcházející rok Praha Evropské hlavní město sportu,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Český tým bude obhajovat prvenství z minulého roku, ve kterém triumfoval nad týmem Německa. Petra Kvitová a Lucie Šafářová hrály finále již v letech 2011, 2012 i 2015. Obě hráčky se navíc v letošním roce probojovaly na Turnaj mistryň v Singapuru.

„Na otevřený trénink jsme pozvali žáky a studenty z více jak 180 škol včetně Domů dětí
a mládeže hl. m. Prahy. V minulém roce se tréninku účastnilo více jak 1200 dětí,
které hráčkám vytvořily skvělou kulisu. Doufáme, že to bude motivovat ke sportu děti
a mladé lidi,“
dodal radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

V prostorách O2 arény se žáci a studenti navíc mohou těšit na autogramiádu českých tenisových reprezentantek. Zároveň budou mít možnost vidět a vyfotit se s trofejí pro vítěze nejprestižnější ženské kolektivní tenisové soutěže Fed Cupu. Otevřený trénink je určen výhradně žákům a studentům z pražských škol, kteří mají vstup zdarma.

 

Praha se v uplynulých dvou dnech stala dějištěm historicky prvního mistrovství světa v indoor skydivingu. Dynamický sport, který patří do oficiální letecké rodiny teprve rok a půl, hostil 202 letců z 23 zemí. O tituly mistrů světa se bojovalo v několika kategoriích v rámci čtyř disciplín. Nejcennější vavříny si odvážejí Francouzi, kteří triumfovali hned dvakrát. Mistry světa jsou i Finové, Poláci, Švýcaři, Američané a Belgičané. Nejlepší Češi skončili v týmové soutěži Dynamic 4Way druzí.

 

„Užili jsme si tu úžasný svátek sportu, závodníci tu vytvořili fantastickou atmosféru. Jen je mi trochu líto českých sportovců, kteří věřili, že jim domácí prostředí pomůže a nakonec skončili několikrát těsně pod stupni vítězů. Ale pro mne jsou to hrdinové. Ve chvíli, kdy se ostatní soustředili pouze na výkony, naši závodníci pomáhali s organizací a připravovali zázemí pro všechny ostatní. Možná právě rozmělněná koncentrace je stála lepší umístění.  Český tým ale ukázal obrovskou sílu. Smekám před nimi, před jejich výkony i před tím, jak jsou vstřícní,“ okomentoval právě skončený světový šampionát jeho ředitel Jiří Blaška.

 

Skvělá atmosféra mistrovství dopadla i na diváky, kteří osobně zavítali k letňanskému tunelu. Po oba dny byla zaplněná tribuna od samého rána až do pozdních nočních hodin. Letci předváděli neskutečné kousky, během prvního soutěžního dne zaplnili soutěžící větrný tunel nepřetržitě na více než 17 hodin. Fantastické výkony letců napříč všemi kategoriemi oceňovali diváci bouřlivými ovacemi i ve stoje.

 

Jeden z nejnapínavějších soubojů o titul mistra světa přinesla nejnovější disciplína Dynamic. Závěr soutěže čtyřčlenných týmu byl velmi těsný. Volnou disciplínu (free routine) vyhrál český tým, ale v rychlostní části (speed) zvítězili Francouzi. Souboj tak pokračoval tiebreakem, kde nakonec francouzští Windoor Warriors zvítězili nad českými Mad Ravens o jedinou desetinu sekundy. „Jsme s druhým místem spokojení, ale zároveň smutní, bylo to opravdu velmi těsné. Ale to je prostě sport. Celý turnaj jsme zalétali bez jediné chyby, takže kdybychom teď prohráli rozdílem třeba pěti, deseti vteřin, bylo by to lepší. Ale jo, stříbro je super. Celkově byl tento šampionát bezvadný. Konečně se tento sport dostal na úroveň mistrovství světa a já jsem šťastný, že jsem ho mohl zúčastnit,“ řekl Ivan Farbák z týmu Mad Ravens.

 

Zato Francouzi si po zásluze své prvenství užívali. „Je to neuvěřitelný pocit, nevím, jak to popsat. Jsem hrozně spokojený s naším výkonem, všechno nám perfektně sedlo. A závěr šampionátu jako tenhle je prostě sen. Byl to skvělý šampionát a rozhodně to oslavíme. Ale radši se mě neptejte jak,“ zářil člen vítězného francouzského týmu Windoor Warriors Léo Blanchon. Druhý český tým Hurricane Factory 4Way v této disciplíně obsadil čtvrté místo.

 

Strhující boj přineslo i nedělní finále disciplíny Freestyle, ve které soutěžili jednotlivci. Favoritkou závodu byla finská reprezentantka Inka Tiittová, která svou roli potvrdila a z Prahy si odváží titul historicky první mistryně světa ve freestyle v indoor skydivingu. „To zní úžasně, jsem hrozně šťastná. Když jsem viděla při tréninku ostatní soutěžící, bylo mi jasné, že to bude tuhý boj. Všichni byli úžasní. Proto jsem si říkala, že když budu na bedně, bude to skvělý úspěch. A samotnou mě překvapilo, jak dobře mi to šlo a že to nakonec vyšlo až na prvenství. Jsem původně tanečnice, takže jsem v tomto sportu spojila věci, které mám ze všeho nejraději a tančit ve vzduchu je prostě úžasný pocit. Hrozně mě baví vytvářet nové kreace a pozice a tvořit stále nový a nový styl létání. Šampionát jsem si moc užila, sledovala jsem i ostatní v dalších disciplínách. V tomto sportu jsme jako velká rodina, fandíme si a radíme si. Leonid Volkov, který skončil třetí, mě i učil a ukazoval detaily ke zlepšení. On je pro mne obrovská inspirace. Ale samozřejmě někde uvnitř chceme všichni samozřejmě zvítězit. Ale když se zadaří někomu jinému, je to taky skvělé a jsme šťastní,“ popsala své pocity po soutěži Inka Tiittová.

 

VIP porota oceňovala hlavně dynamiku

 

Disciplína Freestyle byla mimořádná i kvůli dvojímu hodnocení. Toho druhého se, mimo regule šampionátu, zhostila speciální porota, kterou vytvořila tanečnice a choreografka Qaša, olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda a akrobatický letec Martin Šonka. A že bude o zábavu postaráno, ukázali hned na začátku. Tak ta se mi líbí už teď,“ zhodnotil ještě ve dveřích tunelu finskou závodnici Inku Tiittovou David Svoboda, který tak dal najevo, podle jakých kritérií bude volit vítěze. Tanečnici Qašu zaujaly zejména prvky break dance. „Hodnotila jsem samozřejmě celkový dojem, ale když někdo předvedl opravdu obtížné prvky, které měly dynamiku, měl ode mě body navíc. Výkony všech byly parádní, měly dynamiku, občas se mi i zatajil dech,“ doplnila. Nevěřícně nad výkony finalistů kroutil hlavou i Martin Šonka. „To já se zaměřoval kromě celkového dojmu i na detaily, třeba úsměv na tváři,“ vtipkoval při hodnocení. Pak ale vysekl poklonu všem letcům. „Byly tu k vidění opravdu technicky náročné figury. Mně se nejvíce líbily dynamické pasáže s rotacemi kombinované se statickým zastavením na místě,“ uznale řekl Martin Šonka. Vítězem a držitelem titulu Hurricane Factory Talent se stal Leonid Volkov z Ruska. „Všichni finalisté byli úžasní. Vlastně se mi trochu ulevilo, když tam někdo ze soutěžících udělal malinkou chybičku. Protože kdyby ne, tak bych musel všem nasázet nejvyšší body, a to by pak soutěž ztratila smysl. Myslím, že jsme vybrali dobrého vítěze,“ dodal své působení v netypické porotě David Svoboda. „Leonid má výraz, má expresi. On je prostě šoumen,“ zhodnotila za všechny jeho excelentní výkon Qaša.

 

Velkým překvapením v dalších soutěžích bylo čtvrté místo Čechů ve Vertikální skupinové formaci. Tato čtveřice se totiž dala dohromady před pouhými pěti měsíci. I zde byl boj o vítězství těsný, jediný bod rozhodl o dalším vítězství Francouzů.

 

Ve skupinové formaci zvítězili jasní favorité. V dívčí kategorii vyhrály Američanky, mezi muži nenašli přemožitele Belgičané. Ve Freestylu startovali i junioři. Jejich soutěž ovládla Polka Maja Kuczynská, která se před čtyřmi lety přímo v letňanském tunelu učila létat. V Dynamice dvojic pak všechny přítomné nejvíce pobavila sestava české dvojice Jitka Vycpálková – Jonáš Krása, která vystupovala pod názvem Ginger & Fred a ve větrném tunelu předvedla skutečné tanečné vystoupení, které lahodilo oku.

 

„Mám od světové letecké asociace FAI jen samé pozitivní ohlasy, o našem mistrovství všichni mluví v superlativech, a to mě moc těší. Pokud bychom se rozhodli pro další kandidaturu, máme určitě spoustu kladných bodů. Zároveň si však nepomůžeme sami. Byl bych velmi rád, kdyby k tomuto krásnému a rozvíjejícímu se sport našli cestu i partneři a státní správa, kteří by podobné akce v tomto sportovním odvětví podpořili. Pokud na to nebudeme sami, rozhodně do toho jdeme znovu,“ dodal závěrem Jiří Blaška, ředitel 1. Mistrovství světa v indoor skydivingu 2015.

 

VÝSLEDKY:

FS4 Open (Formation Skydiving) – Skupinová formace, muži

  1. HayaBusa (BEL) – David Grauwels, Andy Grauwels, Dennis Praet, Jeroen Nollet
  2. Black Cat (RUS) – Alexander Kvochur, Valentin Ilin, Evgeny Stashchenko, Vasily Korotkov
  3. FLY-IN France (FRA) – Damien Gouriou, Laurence Hervel, Charles Rommel, Kévin Mansion

6. Hurricane Factory Bad Boys (CZE) – Jan Klapka, Václav Prokeš, Marian Jeziak, Jan Lukavec

 

FS4 Female (Formation Skydiving) – Skupinová formace, ženy

  1. Golden Knights Female 4-way (USA) – Dannielle Woosley, Angela Nicolas, Laura Davis, Jen Davidson
  2. FLY-IN France (FRA) – Sophia Pecoud, Christine Malnis, Clémentine Le Bohec, Anais Maillet
  3. Fly Like A Girl (GBR) – Claire Scott, Laura James, Kate Lindsley, Lynne Murray
  4. Hurricane Factory Chicks (CZE) – Eva Vokurková, Hana Uríková, Eva Rozkovcová, Jitka Vycpálková

 

VFS4 (Vertikal Formation Skydiving) – Vertikální skupinová formace

  1. Transfert (FRA) – Emmanuelle Droneau, Mickael Melo, Edouard Henry, Gregory Magal
  2. Flystation VFS Russia (RUS) – Maksim Rudenko, Timur Asanov, Dmitrii Beliaev, Dmitrii Lednev
  3. FlyDefinition (POL) – Dariusz Filipowski, Damian Piotr Bereda, Rafal Poplawski, Sebastian Raczyńsky

5. Hurricane Factory VFS Team (CZE) – Jan Šenekl, Tomáš Pavlis, Michal Ármai, Jakub Harrer

D2W (Dynamic 2 Way) – Dynamika 2 závodníků

  1. Team SUI I (SUI) – Filip Crnjakovic, Fabian Ramseyer
  2. Floh Well (GBR) – Ben Broad, Luke Warren
  3. Antigravity XP (USA) - Josh D'Annunzio, Zach Mullins
  4. Hurricane Factory Ginger & Fred (CZE) – Jitka Vycpálková, Jonáš Krása 
  5. Hurricane Factory Yan & Chen (CZE) – Jan Turek, Čestmír Frič 

D4W (Dynamic 4 Way) – Dynamika 4 závodníků

  1. Windoor Warriors (FRA) – Raphael Coudray, Léo Blanchon, Clément Ducloux, David Petracco
  2. Mad Ravens (CZE) – Ivan Farbák, Václav Dědek, Martin Dědek, Radek Meduna
     

  3. Inflightdubai skynamic (UAE) – Simon Whittle, Daniel Roman de la Blanca, Ryan Dudderidge, MatthewMunting

  4. Hurricane Factory 4Way (CZE) – Jan Turek, Čestmír Frič, Jakub Harrer, Jonáš Krása

FR (Solo Freestyle)

  1. Inka Tiitto (FIN)
  2. David Reader (NOR)
  3. Leonid Volkov (RUS)

 

FR (Solo Freestyle), junioři

  1. Maja Kuczynska (POL)
  2. Andrzej Soltyk (POL)
  3. Mateo Limnaios (FRA)

 

Kompletní výsledky naleznete zde:

http://www.wisc2015.com/scores

 

 Zdroj fotografií: Hurricane Factory Prague