Aktuality

Možnosti zdarma si zacvičit, shodit přebytečná kila nebo si jen zkusit nový sport využilo od 25. do 31. prosince 2015 zhruba 24 tisíc Pražanů. Toto číslo je na úrovni loňského roku, čímž se potvrzuje, že lidé mají o Týden sportu zdarma zájem a že jde stále o velmi oblíbenou akci spojenou s koncem roku.Pražané si mohli v tomto týdnu zajít na celkem 96 sportovišť. Největšímu zájmu se těšily plavecké bazény, posilovny, veřejná kluziště, lezecké stěny a bowlingové dráhy.

„Hlavní město Praha se dlouhodobě snaží podporovat sportovní aktivity na svém území, proto se snaží budovat a vytvářet pro sportování vhodné podmínky a příležitosti. Zájem veřejnosti během Týdne sportu zdarma dokazuje chuť Pražanů jít si zasportovat, a to i během vánočního období. Praha je v letošním roce Evropským hlavním městem sportu, takže nás v této oblasti čeká řada zajímavých událostí. A tento titul pro nás není pouhým oceněním, ale zároveň výzvou pokračovat v dosavadním trendu přibližování sportu široké veřejnosti i v letech následujících. V tom chceme rozhodně pokračovat,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Zdravotní cvičení Senior fitnes nezvyšuje ceny, (ale může pomáhat snižovat váhu). Zapojit se 
do programu pravidelného zdravotního cvičení, zvlášť když je venku zima a sychravo, 
vyžaduje zpočátku trochu sebezapření, kterému jdou cvičitelé vstříc a nabízejí: společně to 
zvládneme. Od pondělí do pátku v denních hodinách můžete nalézt cvičení v blízkosti domova, nebo 
v nabídce pro Prahu www.seniorfitnes.cz  v tělocvičnách, v bazénech nebo při duševních 
aktivitách v centru Senior fitnes v
Praha 2
Beze změn probíhají zdravotní cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč v Bugi Fit 
Balbínova 6 s Boženkou Novákovou v út 10.00 – 11.00 a ve čt 10.15 – 11.15, v MŠ Na 
Zbořenci /ZŠ Resslova/ ve st od 10.00 do 11.00 s cvičitelkou Jitkou Hlaváčkovou.  Máte-li 
zájem zacvičit si pod odborným vedením v bazénu, poplatek je zpravidla 50,- Kč. Na další 
otázky Vám rádi odpovíme na mailu: [email protected]  
Praha 3
Beze změn probíhají zdravotní cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč v osvědčených 
 zařízeních: každou středu od 15.30 do 16.30 v tělocvičně a od 17.00 do 18.00 v bazénu SŠ 
v Učňovské ul. 1 pod odborným vedením cvičitelky  Jitky  Šebkové, v bazénu Olšanka, 
Táboritská 23, pravidelně v pondělí od 14.00 do 15.00 a ve středu od 10.30 do 11.30 za 
spoluúčastnický poplatek 60,- Kč, tamtéž ve středu v tělocvičně od 9.00 do 10.00 s Hankou 
Borčevskou, zdravotní cvičení s Václavem Mornštejnem je každý čtvrtek v TJ Sokol Žižkov II, 
Na Balkáně 812 od 10.00 do 11.00 a výuka k sebeobraně a jiu-jitsu v pondělí a ve středu od 
19.00 do 20.30. Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti 
Senior fitnes  určitě odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 4
Beze změn probíhají zdravotní cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč v osvědčených 
 zařízeních: každou středu od 15.30 do 16.30 v tělocvičně a od 17.00 do 18.00 v bazénu SŠ 
v Učňovské ul. 1 pod odborným vedením cvičitelky Jitky Šebkové, v bazénu Olšanka, 
Táboritská 23, pravidelně v pondělí od 14.00 do 15.00 a ve středu od 10.30 do 11.30 za 
spoluúčastnický poplatek 60,- Kč, tamtéž ve středu v tělocvičně od 9.00 do 10.00 s Hankou 
Borčevskou, zdravotní cvičení s Václavem Mornštejnem je každý čtvrtek v TJ Sokol Žižkov II, 
Na Balkáně 812 od 10.00 do 11.00 a výuka k sebeobraně a jiu-jitsu v pondělí a ve středu od 
19.00 do 20.30. středu od 19.00 do 20.30. Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo 
zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě odpovíme na mailu 
[email protected]  
Praha 5
Otevíráme další hodinu zdravotního cvičení v FZŠ na Barrandově. Od pondělí do pátku 
v denních hodinách můžete nalézt cvičení v blízkosti domova nebo v nabídce pro Prahu 
www.seniorfitnes.cz  v tělocvičnách, v bazénech nebo při duševních aktivitách v centru 
Senior fitnes v Poliklinice Petřiny. Beze změn probíhají zdravotní cvičení za spoluúčastnický 
poplatek 40,- Kč, v bazénu 50,- Kč, v osvědčených  zařízeních:   
Fakultní ZŠ V Remízku 7, Barrandov, ve čtvrtek se nově otevírá cvičení od 9.00 do 10.00 a 
zůstává cvičení od 10.00 do 11.00 s Honzou Šimlem Bazén Radlice, ve čtvrtek od 13.45 do 
15.00 s Markétou Jakoubkovou. Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit 
společnost Senior fitnes, určitě odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 6
Beze změn probíhají zdravotní cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč, /v bazénech 
zpravidla 50,- Kč, výjimečně 60,- Kč/ v osvědčených  zařízeních:   
FTVS UK Jose Martiho 31, cvičitelka Jitka Hlaváčková, v úterý  11.00-12.00 
Tatran Střešovice, Sibeliova 368, cvičitel Jan Šiml, v pondělí  10.00-11.00 je plně obsazeno, 
volněji je ve čtvrtek od 14.00 do 15.00, Sokol Dejvice, Bubenečská ul. 181, cvičitelka RNDr. 
Marcela Borgesová, ve čtvrtek  9.00-10.00 a od 10.00 do 11.00. Místní úřad Suchdol, 
Suchdolské nám. 3. cvičitel Mgr. Arnošt Böhm, v úterý  13.30-14.30 ZŠ Hanspaulka, Sušická 
29, cvičitelka Karolína Fomenková, v pondělí  10.00-11.00 Gymnázium Jana Keplera, 
Parléřova 2, cvičitelka ing. Jana Lipská, v úterý 
15.00 - 16.00 KC Průhon, Socháňova 27, cvičitelka Irena Maxinová, v pátek  9.00 - 10.00 
DDM, U Boroviček 650, cvičitelka Irena Maxinová, pondělí  10.00-11.00 Stadion mládeže, Na 
Kotlářce 1, cvičitelka Eva Šimonková, v pondělí  10.00-11.00. TJ Sokol Liboc, Ruzyňská 55, 
cvičitelka Petra Holubová, čtvrtek   10.00 - 11.00. V Kulturáčku  na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu 
domu 14, cvičení na židlích s Irenou  Maxinovou, v úterý   10.00 - 11.00.
Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes, určitě 
odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 7
Beze změn probíhají zdravotní cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč, /v bazénech 
zpravidla 50,- Kč, výjimečně 60,- Kč/, v osvědčených  zařízeních:   
Institut sportovního lékařství v Ovenecké 9, s Janou Hlaďovou v pondělí od 10.00 do 11.00, 
Fit klub, Bubenská 19, zdravotní cvičení s Marcelou Kašparovou rovněž v pondělí od 11.00 do 
12.00. Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  
určitě odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 8
Bazén Šutka, Troja, Čimická 41  s cvičitelkou Karolínou Fomenkovou, pro velký úspěch v úterý 
a ve  čtvrtek od  13.00 – 14.00, Sokol Kobylisy, U školské zahrady 9, s cvičitelkou ing. Irenou 
Jurčovou v  pondělí  18.00 – 19.00 a v úterý  od  11.00 - 12.00 , RoSa Kobylisy,  Střelničná 
1680, s  ing. Irenou Jurčovou v  pondělí  13.30 – 14.30 cvičení na židlích. Na zájem zapojit se 
do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě odpovíme na mailu 
[email protected]  
Praha 10
 Beze změn probíhají cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč, /v bazénech zpravidla 50,- 
Kč, výjimečně 60,- Kč/, v osvědčeních zařízeních:
MÚ Petrovice, s cvičitelem Mgr. Arnoštem Böhmem ve čtvrtek 10.00 – 11.00, Zahradní 
Město, Ostružinová 7, s cvičitelkou Pavlou Navrátilovou v úterý 9.30 - 10.30 cvičení na 
židlích. Připravuje se cvičení na židlích v Domově důchodců Sámova 7.
Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě 
odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 11
 Beze změn probíhá cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč / v bazénech zpravidla 50,- 
Kč,/ v osvědčeném zařízení:
KC Zahrada, Chodov,  Malenická 2, s cvičitelkou Evou Ondríkovou ve středu 10.00 – 11.00. Na 
zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě 
odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 12
Beze změn probíhá í cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč / v bazénech zpravidla 50,- 
Kč/  v Sokole Modřany, K Vltavě 410, s cvičitelkou Hankou Borčevskou v úterý 10.00 –11.00. 
Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě 
odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 13
Beze změn probíhá cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč,/ v bazénech zpravidla 50,- 
Kč,/ v osvědčených  prostorách KD Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky, s cvičitelkou  Hankou 
Borčevskou  v pondělí   9.30 - 10.30 a 10.45 – 11.45. Na zájem zapojit se do vzdělávacích 
nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě odpovíme na mailu 
[email protected]  
Praha 17
Beze změn probíhá cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč,/ v bazénech zpravidla 50,- 
Kč,/ v osvědčených  prostorách  KC Průhon, Socháňova 27, cvičitelka Irena Maxinová, v pátek  
9.00-10.00, DDM, U Boroviček 650, cvičitelka Irena Maxinová, pondělí  10.00-11.00. Na 
zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě 
odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 18
Beze změn probíhá cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč,/ v bazénech zpravidla 50,- 
Kč,/ v osvědčených  prostorách Pečovatelský dům pro seniory, Letňany, cvičitelka ing. Irena 
Jurčová, každý pátek 9:00-10:00. Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových aktivit 
společnosti Senior fitnes  určitě odpovíme na mailu [email protected]  
Praha 20
Beze změn probíhají cvičení za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč, v bazénu za 50,- Kč 
v osvědčeních zařízeních: Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80, cvičitelka Jarmila Liebscherová 
v úterý  8.00 - 8.45, Domeček, KC Hor. Počernic, Votuzská 80 cvičitelka ing. Irena Jurčová ve 
čtvrtek 9.00 -10.00 a 10.00 - 11.00. Na zájem zapojit se do vzdělávacích nebo zájmových 
aktivit společnosti Senior fitnes  určitě odpovíme na mailu [email protected]  
Brandýs nad Labem
Zdravotní cvičení Senior fitnes nezvyšuje ceny / ale může pomáhat snižovat váhu/.  Zapojit se 
do programu pravidelného zdravotního cvičení, zvlášť když je venku zima a sychravo, 
vyžaduje zpočátku trochu sebezapření, kterému jdou cvičitelé vstříc a nabízejí: společně to 
zvládneme.  V MKC Brandýs nad Labem, cvičitelka ing. Irena Jurčová zve ke cvičení v pondělí 
od 10.00 do 11.00 za spoluúčastnický poplatek 40,- Kč na hodinu. Na zájem zapojit se do 
vzdělávacích nebo zájmových aktivit společnosti Senior fitnes  určitě odpovíme na mailu 
[email protected]

Ski Park Velká Chuchle otevřel malý běžecký okruh pro děti a začátečníky. Běžkaření ve Ski Parku Velká Chuchle je zdarma, lze si tady půjčit lyže, hůlky i boty.

Podrobné informace na: http://www.skiparkchuchle.cz/

Slavnostní program na Výstavišti v Holešovicích zahájil 1. ledna 2016 rok, který Praha prožije ve znamení sportu. Za hlavní město se jej zúčastnil radní Jan Wolf a za sdružení ACES (Sdružení evropských měst sportu), které titul Evropské hlavní město sportu uděluje, jeho prezident Francesco Lupattelli.

Je záležitostí každého města, jakou formu prezentace titulu Praha Evropské hlavní město zvolí. Například italský Turín představil i mnoho doprovodných akcí a výstav. „My se chceme soustředit nejen na sportovní nabídku pro veřejnost, ale i na zlepšení infrastruktury. Záměrem je vybudování nových sportovišť, ale i zkulturnění těch současných,“ řekl radní Jan Wolf.

I proto Praha v tomto roce chce investovat do pražského sportu daleko více peněz. V rozpočtu je plánováno téměř 500 milionů korun, z toho 80 milionů na projekt Praha Evropské hlavní město sportu 2016, které jsou určeny na podporu sportovních aktivit, ale navýšena je částka také na investice. „Sport a volný čas je jednou z priorit vedení města a k tomu jsme se snažili přizpůsobit i rozpočet. Soustředíme se na to, aby v rámci městské infrastruktury byl dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití pro všechny kategorie obyvatel, tedy od malých dětí s maminkami počínaje až po seniory a handicapované osoby,“ dodal radní Wolf.

Praha Evropské hlavní město sportu 2016 má za cíl zapojit do sportu, pohybových aktivit a aktivního životního stylu co nejvíce obyvatel na území hl. m. Prahy. „Věřím, že se nám podaří během celoročního projektu zapojit většinu Pražanů a ukázat Prahu jako město, kde se sportu daří, a že je plná sportovních nadšenců,“ uzavřel pražský radní Wolf s tím, že Praha má v tomto ohledu obrovský potenciál, neboť v současné době aktivně tráví volný čas 60 procent její populace.


V srpnu roku 2015 hostilo historické centrum Prahy premiérový triatlonový závod s názvem TRIPrague. A před Vánocemi dostali nejen triatlonisté, ale všichni sportovní nadšenci dárek v podobě otevřené registrace na druhý ročník. Nejen o tomto kroku ale i novinkách s námi pohovořil ředitel České triatlonové asociace Tomáš Petr.

Tomáši, registrace na druhý ročník závodu TRIPrague už začala. Povězte nám, jak probíhala jednání po premiérovém ročníku a na jakých všech frontách se jednalo?
Registrace se rozeběhla ještě před Vánocemi a už nyní máme pár desítek jmen. Co se týče jednání, řekl bych, že probíhala dost intenzivně. Jedním z hlavních cílů akce TRIPrague je připojit se do tří let k nějaké celosvětové triatlonové sérii. Protentokrát se to ještě nepovedlo, takže v roce 2016 bude TRIPrague TRIPraguem, ale věřím, že další ročník už budeme součástí nějaké série zvučného jména.

Jaké vůbec byly ohlasy po prvním ročníku?
Ohlasy byly velmi pozitivní, až mě to osobně překvapilo. Ale samozřejmě nějaké mouchy tam byly a jak se říká, vždy je co zlepšovat. První ročník TRIPrague se uskutečnil ve velmi krátkém čase, na přípravu závodu měl náš tým 6 měsíců, což není opravdu mnoho na akci v centru hlavního města.

Závod v centru Prahy je určitě velkým lákadlem pro triatlety z celého světa. Povězte nám, na co se opět mohou těšit?
To hlavní, co nabízíme, je sportovní zážitek v kulisách historické Prahy a neopakovatelná atmosféra. Pro mnoho triatletů to může znamenat spojení sportu s kulturou, což je velmi cenné. Navíc nemusíte ani jet celý závod, stačí být třeba součástí štafety, nebo si můžete vyzkoušet MINI TRIPrague, což je závod na tratích 0,38km plavaní-18km cyklistiky a 4,2 km, které zvládne téměř každý.

Když jste zmínil štafety, přibližte nám to.
Součástí hlavního závodu, který se odehraje na tratích tzv. ½ ironmana, tedy 1,9km plavání -90km cyklistiky a 21 km běhu, nezvládne hned úplně každý. Je k tomu zapotřebí dlouhodobější trénink, a abychom dokázali dát „ochutnat“ atmosféru triatlonu většímu počtu sportovců, je na programu i závod štafet, kdy si tým porce jednotlivých částí triatlonu může rozdělit.

Jsou nějaké změny, které plánujete?

Ano, samozřejmě plánujeme změny, jelikož závod by měl být v budoucnu větší a hezčí. Jednou z hlavních otázek je přesné umístění depa a cílového prostoru. Vše je závislé na spolupráci s městem, které se nám snaží maximálně vyjít vstříc. Dalším důležitým bodem změn je i doprovodný program, jelikož nám jde i o spojení diváků s akcí tak, aby se tam všichni cítili příjemně.

Jsou už nějaké hvězdy, které přislíbily účast? Co třeba vítěz prvního ročníku Filip Ospalý?
Na to je ještě příliš brzo. Jednání se v tomto směru teprve rozbíhají, ale samozřejmě doufáme, že nějaké hvězdy světového formátu se v Praze objeví. Závod bude mít statut otevřeného Mistrovství České republiky (MČR) a současně i akademické  MČR, takže kvalita startovního pole bude zajištěna.

Jakou výši startovného jste zvolili? Bude výhodnější cena při brzké registraci?
Cenu startovného jsme rozdělili do několika úrovní, a kdo se přihlásí nejdříve, určitě ušetří! Nejvýhodnější cenu mohou závodníci zaplatit až do15.ledna 2016 pro hlavní závod (2600Kč) a do 31. ledna pro verzi MINI TRIPrague (600Kč).

A na závěr, jaká jsou vaše očekávání? Kolik závodníků byste si přál na startu vidět?
Věřím, že náš tým posune akci o stupínek výše a na startu hlavního závodu bude minimálně dvojnásobný počet triatletů a v součtu MINI TRIPrague a štafety se přehoupneme přes 1000 závodníků.

Celoroční projekt Praha Evropské hlavní město sportu 2016 bude slavnostně odstartován v pátek 1. ledna na pražském Výstavišti v Holešovicích. V rámci projektu by se mělo uskutečnit přibližně 400 akcí, seminářů a konferencí se sportovní tématikou. Zařazeny do programu už byly tradiční akce Prague International Marathon, Prague Handball Cup, Mezinárodní Velikonoční turnaj mládeže v basketbalu, veslařský závod Primátorky nebo Prague Games, mezinárodní florbalový turnaj mládeže, kterého se účastní přes 5 800 hráčů. Vše je koncipováno se zaměřením na celoroční sportovní aktivity, rozvoj sportu v Praze a sportovní akce pro širokou veřejnost všech věkových kategorií.

„Praha je každoročně dějištěm mnoha sportovních akcí, ať už se jedná o vrcholné sportovní akce nebo o akce pro širokou veřejnost. To byl důvod, proč Praha získala ocenění Evropské hlavní město sportu 2016. Hlavní ideou, se kterou se Praha ucházela o ocenění, bylo zapojit co největší počet Pražanů do sportovního dění nejrůznějšího charakteru v metropoli. Cílem je, aby obyvatelé města i jeho návštěvníci uměli aktivně trávit svůj volný čas a aby se sportovní aktivity staly nedílnou součástí jejich života,“ přiblížil projekt Praha Evropské hlavní město sportu radní Jan Wolf s tím, že každý, kdo se zapojí do projektu, by měl do něj vstupovat s předsevzetím, že „shodí alespoň jedno kilo“.

Evropským hlavním městem sportu pro rok 2016 byla Praha zvolena v listopadu 2014. Na slavnostním předání ceremoniální vlajky v Evropském parlamentu v listopadu letošního roku převzala pomyslnou štafetu po italském Turínu a může zahájit aktivity spojené se získaným titulem. „Celoroční projekt tak bezprostředně naváže na Týden sportu zdarma 2015, který tradičně otevírá zdarma mezi Vánoci a Silvestrem pražské sportoviště, kde si Pražané mohou bezplatně třeba zabruslit, zahrát si tenis, zacvičit ve fitness centru či zdolat horolezeckou stěnu,“ uvedl radní Wolf. Pražané si tak po klidných dnech a bohatých stolech plných jídla a pití mohou zasportovat až do 31. prosince v desítkách sportovišť po celém hlavním městě.

Slavnostní zahájení roku Praha Evropské hlavní město sportu proběhne na Nový rok na Výstavišti v Holešovicích. Veřejnosti zde bude zdarma k dispozici kluziště pod širým nebem, připraven je i bohatý doprovodný program s řadou soutěží o zajímavé ceny. A v podvečer se nad Prahou rozzáří tradiční ohňostroj. „Oheň je také jedním ze symbolů olympijských a sportu, proto jsme zahájení naplánovali na první lednový den, aby tento ohňostroj mohl zahájit i rok Praha Evropské hlavní město sportu 2016,“ dodal radní Wolf.


Tři, dva, jedna ... START! Týden sportu zdarma je tady. Od 25. do 31. prosince 2015 si můžeze zdarma užívat vybraná pražská sportoviště. Je na vás, zda vyrazíte na plavecký bazén, dostanete chuť na bruslení nebo se zajdete protáhnout do posilovny. Nabídka je široká.

Kompletní nabídku sportovišť pro jednotlivé dny naleznete zde. Pozor: na některá sportoviště je potřeba rezervace!

Přeje veselé a sportovní Vánoce!

Zabruslit si, zahrát si squash, zacvičit ve fitness či vylézt horolezeckou stěnu. Nabídka volně otevřených sportovišť v rámci tradičního projektu Týden sportu zdarma je opět široká. Pražané si budou moci v týdnu od 25. do 31. prosince 2015 zdarma zasportovat na téměř stovce sportovišť po celém hlavním městě. 

Je zvykem, že Pražanům dává hlavní město Praha na konci roku malý dárek. V minulých letech byl o sportoviště velký zájem, proto se nabídka opět rozšířila tak, aby si vybrali skutečně všichni. Výsledkem je řada nově zapojených sportovišť, která budou moci všichni zdarma navštívit v rámci Týdne sportu zdarma. Nenechte sedět své děti u počítačů a televizí! Vyrazte raději s celou rodinou za sportem. Třeba vás to chytne a začnete se hýbat pravidelně. Letos už po osmé otevřou vybraná pražská sportoviště zdarma své brány. Budete si moci protáhnout tělo například při plavání, zapotit se na spinningu nebo si třeba zaposilovat ve fitku.

„Každým rokem roste zájem Pražanů o Týden sportu zdarma a jsem si jistý, že stejné to bude i letos. Jsme rádi, že se do projektu podařilo zapojit další sportoviště a že se tím rozšíří i nabídka. Je to symbolický prolog k roku 2016, kdy bude Praha hlavním evropským městem sportu,“ říká radní Jan Wolf. Jednotlivá sportoviště budou do projektu zapojena od 25. prosince do 31. prosince 2015.

V případě některých sportovišť je vzhledem k jejich kapacitě vyžadována telefonická či online rezervace. Přístup zdarma rovněž není vždy po celou vánoční otevírací dobu, ale jen ve vybraných dnech a hodinách. Rezervace na jednotlivá sportoviště odstartují 23. prosince ráno na webu www.prahasportovni.cz.